otupor.com е единствената медия в България, която съчетава  качествата на честната и отговорна журналистика с безпристрастните анализи и новини. В медията otupor.com вие ще получавате проверена и достоверна информация, което е задължително условие за нас. От нас вие ще имате възможност да научавате истината, която в много случаи се премълчава от медии и журналисти, а много често това се прави с цел манипулация на обществото. Ние ще се стараем да правим анализи, чрез които да ви ориентираме в дебрите на политическата действителност, за да можете да си изграждате информирано мнение.
otupor.com е лансиран от  гражданската инициатива “От упор в действие”, като средство за свободно изразяване на мнение с аргументи и факти. Инициативата е част от НПО мрежа, която е специализирана в защита правата на човека и разследваща журналистика. Запазване на природата ни и благоденствие на народа.