otupor.com е сайт, който съчетава  качествата на честната и отговорна журналистика с безпристрастните анализи и мнения. В  otupor.com вие ще се запознавате с различни мнения, които се основават върху  достоверна и проверена информация, което е задължително условие за нас. От нас вие ще имате възможност да получавате информация, която в много случаи се премълчава от медии и журналисти, а много често това се прави с цел манипулация на обществото. Ние ще се стараем да правим анализи, чрез които да ви ориентираме в дебрите на политическата действителност, за да можете да си изграждате информирано мнение.
otupor.com е лансиран от  гражданската инициатива „От упор в действие“, като средство за свободно изразяване на мнение с аргументи и факти. Инициативата е част от НПО мрежа, която е специализирана в защита правата на човека и разследваща журналистика. Запазване на природата ни и благоденствие на народа.