Това видео не е фалшива новина, а е направено с участието на един от най-изтъкнатите български лекари в областта патологията и експерт патоанатом д-р Стоян Алексов. Д-р Алексов е и председател на Българската асоциация по патология.