Властите на Москва и Московска област бяха първите в Русия, които въвеждат мерки за престой  на улицата – по-възрастното население попада под ограничения. Успоредно с това са предприети редица мерки за подкрепа. Вижте какви мерки са преприели московските власти:

Московчани над 65 години и страдащи от хронични заболявания от 26 март до 14 април се изисква да спазват домашния режим.

Изключение правят лекарите, както и мениджърите и служителите, чиято работа е жизненоважна.

Всички останали излизат в платен отпуск или в отпуск по болест.

Можете да отидете до магазина или аптеката само ако е необходимо, но най-добре е това да се направи от по-млади роднини, приятели или съседи.

За времето на мерките ще бъде изплатена еднократна помощ: две хиляди предварително, още две по-късно – на тези, които не са нарушили режима.

Изплащането в предградията ще бъде 3 хиляди рубли, които се равняват на 385$.

Отменени са глоби и санкции за просрочени плащания на жилищни и комунални услуги, телефоните и интернет услугите няма да бъдат изключени дори при неплатени сметки.

С доставката на храна и лекарства, социалните работници и доброволците ще помогнат, трябва да се обадите на посочен телефон.