Единственото видео, в което се прави обстоен анализ на събитията в страната и показва наболелите проблеми, за които управляващите винаги са слепи и глухи!