От 15 април тихомълком и без конкурс цивилната служителка Аделина Емилова Николова бе назначена за директор на една от най-важните дирекции в Министерството на отбраната „Обществени поръчки в отбраната“.
Както първото нейно назначение през октомври 2015 г. изискваше ранг II-ри младши и 5 години стаж в областта на дейност на дирекцията, съгласно регистъра на длъжностите в държавната администрация, така и следващите бързи назначения изискваха условия за професионален стаж и ранг, на които тя не отговаряше, като именно за това не се правеха и конкурси.(виж. https://frognews.bg/obshtestvo/aktualno/frogoko-kak-4-godini-stava-direktor-zapochvaiki-nulata.html)

Така „калинката“ на тогавашния министър на отбраната Ненчев се превърна и в елитна „калинка“ на сегашните управляващи.

При направена бърза справка в Търговския регистър се научава, че въпросното лице от Перник е имало различни трудови ангажименти в периода 2010-2014 г. с компания, наречена с гръмкото име „Българска технологична група“ (ЕИК: 201168647), с обявен предмет на дейност най-общо казано „всякакъв вид производствена, търговска и туристическа дейност, която не е забранена от валидните правни норми на страната и която дружеството ще извършва в страната и чужбина“. Ако работата в такава „куха“ фирма се зачита като стаж в предметната област, свързана със специфичната дейност на дирекция „Отбранителна аквизиция“ и после на „Обществени поръчки в отбраната“, то де факто значи, че това задължително при конкурс за държавни служители условие е съвсем фиктивно, безпредметно и съвсем лесно за заобикаляне, поради което и безсмислено.

Елементарният въпрос към назначаващия орган и службата по човешките ресурси в МО, с който да се провери дали могат да смятат, е следният: как преди 4 години лицето е нямало 7 години трудов стаж, който към 01.02.2020 г. отново го няма, а през цялото това време е имало 5 години професионален опит, като условие за заемане на длъжностите, на които е назначавано до сега без конкурс?

Кратка допълваща картината информация: ако един служител в МО е военнослужещ – офицер, същият за 4 години може единствено да стане старши лейтенант и командир на рота някъде далеч извън столицата, а за длъжността директор на дирекция се изисква звание бригаден генерал или полковник.

Честа практика, превърнала се в правило в Министерството на отбраната е , да не се провеждат конкурси при назначаване на държавни служители, особено що се касае до ръководни длъжности. Подход, използван предимно, когато служителят, който трябва да заеме длъжността, не отговаря на законовите изисквания за това, с което се нарушава конкурсното начало, императивно заложено в Закона за държавния служител.

Росен Неврокопски

Източник: frognews.bg