Днес се конституира 46-ото Народно събрание, а депутатите положиха клетва, която гласи следното:

“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.”

Ние обаче, държим да напомним на депутатите и партиите, които представляват, че над 62% от българския народ отказа да гласува, за която и да е от партиите, тоест даде им червен картон, с който им каза, че не им вярва!

Именно поради тази причина е добре вместо да внасят на конвейер законопроекти, плакнещи бедния народ с добри намерения, но не носещи нищо, да започнат ударна ревизия на закони, които узаконяват корупцията и грабежа на народа. В спешен порядък трябва да се ревизира законодателството, което превърна определени държавни комисии, каквато е КЕВР, в комисии над държавата и народа.

Именно такива действия според нас, както и отмяната на лобистки закони, обслужващи тесни корпоративни интереси, могат да върнат доверието в парламента и партиите.

Автор: От упор