Съдебният спор за лютеницата от Първомай стигна до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург. Върховният касационен съд (ВКС) реши да отправи запитване до СЕС по делото, което фирмите “Булконс Първомай” и “Консервинвест” водят вече 6 години, разказва lex.bg.

“Булконс” произвежда “Лютеница Първомай”, а “Консервинвест” предлагаше доскоро “Първомайска лютеница”.

През 2014 г. “Булконс” заведе искове в Софийския градски съд (СГС) срещу “Консервинвест” на основание и на няколко вече отменени разпоредби от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), като искаше да бъде преустановено използването на географското означение в името на лютеницата на конкурента ѝ, както и да ѝ бъде присъдено обезщетение от над 636 000 лева за пропуснати ползи.

“Булконс” твърди, че тя е регистрирала географското указание “Лютеница Първомай”, а “Консервинвест” не е вписана като ползвател и неправомерно използва регистрираното географско указание в продуктите си и заблуждава потребителите.

“Консервинвест” претендира, че има право да използва регистрираните от нея марки, но освен това твърди, че “Булконс” не може да търси закрила по националния закон, тъй като в случая пряко приложение намира Регламент 1151/12 на Европейския парламент и Съвета на ЕС за регистрация на наименования.

През 2017 г. СГС отхвърли исковете на “Булконс” като неоснователни, защото става дума за специфичен продукт като лютеницата, а за регистрацията му пряко се прилага европейският регламент. Той изисква регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни да се осъществяват пред ЕК, като правната закрила се предоставя само след регистрацията в Европейски регистър на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, която само служебно се отразява от Патентното ведомство на България.

Две години по-късно на втора инстанция Софийският апелативен съд отмени това решение и уважи изцяло исковете на “Булконс”. САС прие, че европейският регламент не изключва национална правна защита.

Така делото стигна до Върховния касационен съд, който праща на СЕС въпроса дали в случая може да има национална защита.

Източник: Сега