Депутатите увеличиха пределната възраст за постъпване на военна служба. Това става с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Главната цел на промените е по-нататъшно намаляване на недостига на военнослужещи в армията. Според промените приемане на военна служба вече може да стане и за 40-годишните за всички категории военнослужещи. Сега остава да решат, че с тегло от 150 килограма ще можем да ставаме министри с предимство.
Предлага се и увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация, и военнослужещите неупражнили правото си на пенсия – с пет години. По този начин се убива всякакъв стимул на младите офицери, а старите ще кретат до гроб, заявяват експерти.

Това означава представителите на висшето ръководство на армията да могат да останат на изпълняваната до момента длъжност още 3 или 5 години, независимо, че са достигнали пенсионната според закона длъжност.

Предлага се също така създаване на законова възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, които са се пенсионирали, но са нужни на въоръжените сили. Това ще става по решение на министъра на отбраната след предложение по команден ред.

В законопроекта е заложено въвеждане на срок от една година за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание “полковник” (“капитан І ранг”), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност.