Ние, гражданска инициатива “От упор в действие”, считаме, че всеки български гражданин има право да изгражда собствено мнение, което да се формира чрез достъп до информация! В тази ситуация, в която се намира и бе поставено обществото ни, считаме, че всяка информация предоставяна от доказани експерти и учени, трябва да достига до хората! Считаме, че неизвестността е опасен съюзник на инфекцията и на нечистите сили. Затова публикуваме това видео с цел повече информираност за Ковид-19 и как да му се противопоставим!