Новите реформи осигуряват публичен достъп до декларациите за собственост и интереси на висши държавни служители

През първата половина на 2020 година в България бяха започнати редица разследвания на високо равнище и бяха повдигнати обвинения по редица дела. Това се казва за страната ни в първия Доклад относно върховенството на закона, обхващащ целия ЕС, който оповести днес Европейската комисия. Няколко държави членки са приели всеобхватни стратегии за борба с корупцията, докато други са в процес на изготвяне на такива стратегии. Ефективното им прилагане и мониторингът продължават да бъдат от ключово значение, за да се гарантира напредък.

В Доклада се посочва, че някои държави членки са приели мерки за укрепване на капацитета на системата за наказателно правосъдие за борба с корупцията. В тази връзка Комисията дава за пример и България: “където реформата на нейните правни и институционални антикорупционни рамки е довела до подобрено сътрудничество между съответните органи, но остават важни предизвикателства, преди тези институции да могат да изградят солидна репутация на безпристрастност, обективност и независимост”.

По отношение на страната ни се подчертава, че през 2017 и 2018 г. България извърши цялостна реформа на своите правни и институционални антикорупционни рамки. “Реформата доведе до подобрено сътрудничество между съответните органи”.

“Новите реформи осигуряват публичен достъп до декларациите за собственост и интереси на висши държавни служители, което може да се счита за добра практика”, констатират от ЕК. И още: “Съдебната реформа в България е постепенен процес с важни последици за съдебната независимост и общественото доверие. Остават предизвикателствата, особено по отношение на необходимостта от финализиране, като се вземе предвид становището на Венецианската комисия, процесът на реформа, започнал през 2019 г. по отношение на правните процедури относно ефективната отчетност и наказателната отговорност на главния прокурор. Съставът и функционирането на Висшия съдебен съвет и неговия инспекторат също са предмет на допълнителен дебат, което води до нови предложения за реформи”.

Положителна оценка за борбата с корупцията

ЕК приветства реформата на антикорупционното законодателство България благодари на ЕК за този доклад, който прави преглед на прилагането на върховенството на правото. Докладът е положителен, обективен, ясно очертаващ резултатите от сътрудничеството с ЕК. Това заяви министърът на правосъдието Десислава Ахладова по повод на Доклада на ЕК. “ЕК приветства реформата на законодателството, докладът изрично посочва, че в началото на годината бяха инициирани серия от разследвания на високите етажи на властта, акцентират и на усилията на правителството за борба с корупцията”, каза още тя. “В резултат на доброто взаимодействие на съдебната и изпълнителна власт бе осъществено наказателно преследване на министри, зам.-министри и кметове за корупционни практики”, посочи Ахладова.

Източник: trud.bg