Премиерът Бойко Борисов отчитал всичките си пътувания в страната и в чужбина чрез изготвяне на паметни записки. С тази задача бил натоварен началникът на политическия кабинет на министър-председателя, който имал задължението стриктно да следи за всяко пътуване на Борисов в чужбина и в страната. Всичко това било узаконено чрез устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, а въпросните текстове, касаещи оформянето на паметни записки се намирали в чл.26 от правилника. Припомняме, че понятието паметна записка придоби особена известност след публикуването на такава от Васил Божков, чрез която показа как са се уреждали взаимоотношения между него и Кирил Домусчиев.

Автор: От упор