От МОСВ наредиха на ВиК-Варна и ВиК-Бургас да предприемат действия за включване на алтернативни водоизточници. Вероятността редица населени места във Варненско и Бургаско да останат без питейна вода или да им бъде наложен воден режим в разгара на лятото взе да придобива реални измерения.

Това показват предписанията от Министерството на околната среда и водите към ВиК-дружествата във Варна и Бургас, както и актуалната информация за нивото на язовир “Камчия”, който е основен водоизточник за питейни нужди на Бургас, Варна и редица населени места в двете области.

За последния месец нивото на язовира е спаднало със 6,5 млн. куб. метра, показва справка на Moreto.net. И докато в края на декември нивото му е било 160 млн. куб. м., от които 84 полезен обем, то в края на януари стойностите са 153,7, от които 77,4 полезен.

Това е най-ниското ниво на язовира към този месец от годината от 2003 година насам, показва още справка на Moreto.net.

Графикът за потребление за месец януари от 8,3 млн. куб.м., показва, че притокът на вода към язовира, основно от река Луда Камчия е бил едва 1,8 млн. куб. м., което е необичайно ниско за този месец от годината, но е нормално предвид дългия период без валежи.

По-интересни обаче са не нивата на язовира, а заложеният от Министерството на околната среда и водите график за използване на водите му през месец февруари.

Според него от язовир Камчия се планира да бъдат използвани 6,7 млн. куб. м. – 2,9 за водоснабдяване на Варна и 3,8 за Бургас. Квотата, която се отпуска за Бургас е едва 3,8 млн. куб. м. при обичайните над 5 млн. куб. м. За Варна също има намаление, но то е минимално спрямо обичайното.

Интересна също е препоръката към двете ВиК-дружества (Бургас и Варна) според, която те трябва да предприемат действия за включване на алтернативни водоизточници за осигуряване на водоснабдяването.

Това практически е първо признание от страна на министерството, че нивата на язовира са необичайно ниски за този сезон от годината и, че опасността от безводие е реална. Разбира се предписанията са и първа мярка да бъде избегнато това.

И докато Варна има сериозна алтернатива за водоснабдяване в лицето на Девненските карстови извори, които имат достатъчен дебит за да снабдят морската столица с питейна вода, то за Бургас и региона положението не е толкова розово.

Признание за това направи и кмета на Бургас Димитър Николов в началото на януари, когато в прав текст каза, че трябва да се мисли за нов язовир на територията на област Бургас.

Ако положението с липсата на сериозни валежи се запази, би следвало да бъдат предприети много сериозни мерки за справяне с положението.

Единият от възможните варианти е буквално Варна да спаси Бургас от безводието, като се откаже от квотата си от язовир Камчия за сметка на вода от девненските извори, коментира за Moreto.net експерт, пожелал да остане анонимен. Това обаче ще доведе до сериозно повишаване на твърдостта на водата във водопреносната мрежа на Варна, коментира още той.

Според него при кризисна ситуация Варна има и друга алтернатива за питейни нужди – язовир Цонево (Георги Трайков). Въпреки, че при строителството му е заложено водите му да се използват за промишлени нужди, в последствие той е предвиден за аварийно-резервен вариант за водоснабдяване на Варна. През 2002-2004 година е изградена водопроводна връзка от язовира до деривацията Китка-Варна. Изградена е и помпена станция, както и инсталация за хлориране на водата.

През август 2018 година обаче с решение на вече бившия министър Нено Димов разрешителното за водовземане от язовир Георги Трайков (Цонево) с цел аварийно питейно-битово водоснабдяване е било отнето. Това обаче е само документ, и ако изградената през 2002-2004 инфраструктура не е разграбена, бързо може да влезе в употреба.

Според експертът, пожелал анонимност, до подобни мерки би се стигнало само ако, в близките месеци няма наистина сериозни валежи. Според него краткотрайните и неинтензивни валежи не биха повлияли по никакъв начин на нивата на язовирите и реките, тъй като почвата в момента е изключително суха и би поела големи количества от евентуално падналите валежи.

Добрата новина е, че според прогнозите през следващите 14 дни, над страната, включително и над старопланинската област ще има няколко дни с валежи.

Макар, че не е за питейни нужди положението с язовир “Цонево също изглежда притеснително”. От Министерството намалиха квотата и към Девненските заводи от 5 на 4 млн. куб.м. като отправиха препоръки и към тях да търсят алтернативни източници за вода.

За първи път в историята в месечния график за използване на водите от язовир “Цонево” не е планирано и минимално допустимо изпускане на вода към река Камчия.