Все повече хора питат и се интересуват на какво основание е създаден Националният оперативен щаб, оглавяван от ген. Мутафчийски? Считаме за наш граждански дълг да дадем публичност на нашето разследване, тъй като сме убедени, че много скоро всички ние ще плащаме висока цена.                                    Националният оперативен щаб е създаден със заповед на министър-председателя Бойко Борисов № Р-37/26.02.2020. Правното основание за издаване на заповедта е чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет, който гласи:
Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя. Вероятно на хората с юридическо образование веднага ще им направи впечатление, че на практика цитираният по-горе текст не дава правно основание на министър-председателя за създаването на такъв Национален оперативен щаб (НОЩ). Липсата на правно основание за издаване на подобна заповед я прави нищожна според мнението на мнозина юристи и установената съдебна практика. Сиреч по презумпция чудото НОЩ, което Борисов си е назначил е незаконно и няма никакви правомощия. Юристите, които анализираха този казус изрично подчертаха, че такъв орган Национален оперативен щаб, Борисов може да създаде съгласно чл.17, ал.1 от ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА. В този случай обаче, председател на НОЩ следва да бъде министъра на МВР, а правомощията и задълженията са ясно разписани в закона. Хората, които се занимаваха с този казус са меко казано потресени, тъй като в последствие се издават множество заповеди на министъра на здравеопазването, които се позовават на заповедта на Борисов за създаване на НОЩ с № Р-37/26.02.2020. Интересно е, че по препоръки на нещото обявено за Национален оперативен щаб ударно се въвежда извънредно положение и се променят маса закони, като за тежест в актовете се записва и лишената от правно основание заповед за неговото създаване. Представете си само що за Народно събрание имаме и какви са ни депутатите. Нека все пак да ви обърнем внимание и на решението на Министерски съвет от извънредното му заседание от 08.03.2020 г. На това заседание се взимат интересни решения по предложение на Националният оперативен щаб. Едно от тези решение е особено интересно, тъй като с него е одобрен  проект на договор с USHAŞ International Health Services Inc., Република Турция, за доставка на медицински изделия за предотвратяване, установяване и изолиране на вируса на заболяването COVID-19. Министерският съвет възложи на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Турция да сключи договора от името на Министерството на здравеопазването на Република България.  Никой в парламента, нито от медиите пита- защо точно тази турска фирма, какво точно ще доставя, на каква стойност е договорът? Всичките тези действия говорят за добре обмислен план с последващи действия, базиращи се върху препоръките на Национален оперативен щаб, създаден със заповед, лишена от правно основание!

Следва продължение.